Vi kan hjelpe deg med...

Alt innen regnskap og lønn, samt løpende og spesifikk rådgivning innen blant annet:

Noen av våre tjenester

Vårt fokus

Effektivt og tilrettelagt

Personlig kundeforhold

Vi ønsker å tilby våre kunder et stabilt og forutsigbart samarbeid med en fast kontaktperson som kjenner din virksomhet «inn og ut». En rådgiver som kan veilede deg i dag… og i morgen.

Individuell tilpasning

Sammen med deg finner vi den beste fordelingen av arbeidsoppgaver mellom bedriften og oss som regnskapsfører. Ulike typer økonomisystemer gir stor fleksibilitet i hvordan man fordeler arbeidsoppgavene. Om du ønsker å overlate alt arbeidet til oss, eller om du ønsker å gjøre litt eller det meste av arbeidet selv, finner vi den optimale løsningen. Ved skreddersøm av økonomiske rapporter vil man raskt hente ut den økonomiske informasjonen man trenger til analyse og styring av driften. Vi vil at du som kunde skal få den bistand og veiledning du trenger for å kunne lese og bruke økonomiske rapporter aktivt som styringsverktøy i den daglige drift og utvikling av virksomheten.

Effektiv regnskapsførsel

Et viktig ledd i effektiviseringsprosessen er å unngå dobbelt arbeid. Effektivisering av rutineoppgaver som fakturering, ut- og innbetalinger samt håndtering av inngående fakturaer vil redusere tidsbruk og kostnader, og bedriften kan konsentrere ressursene på andre viktige områder for å optimalisere lønnsomheten. Dette oppnår vi blant annet gjennom valg av riktig regnskapssystem og beste fordeling av arbeidsoppgaver mellom kunde og regnskapsfører.